Řízné pivo a sliznatky

Nebylo by současnosti bez minulosti. Zaječický kroužek historiezpytců při akademické obci místního Oksfordu pro nás objevuje dávno pozapomenuté obyčeje a vrací jim život dle původních zvyklostí.

Když pohasne denní světlo v aulách věhlasného Oksfordu v Zaječicích, život akademiků nekončí. Jen končí hlubší ponor do známých i dosud utajovaných vrstev lidského poznání a nastává chvíle pro přechodné odložení neúměrné zátěže inteligenčních kvocientů do bezpečí prázdných půllitrů.
Mozky učenců kompenzují snížení mentální výkonnosti zvýšením iritability (dráždivosti) chemoreceptorů pro vnímání chuti (tzv. chuťových pohárků, jimiž jsou obdařeni všichni obratlovci vyjma sliznatek). Tento mikrotransfer schopností, k němuž v okolí Oksfordu dochází jednou, maximálně šestkrát týdně (vyjma pondělí), jest již po léta využíván sládky Plzeňského prazdroje, kteřížto zásobují kantýnu při univerzitním kampusu pravidelnými zavážkami pivovarských sudů.
Jak zjistil specialista na komparativní mechaniku čepů versus točení a předseda Diabetické koleje doc. MUDr. Andrzey Stock, OpBh., MPBA, počátek této tradice datuje se až k říjnu roku 1842. Tehdy byl v novém Měšťanském pivovaře v Plzni zahájen provoz uvařením první várky spodně kvašeného piva. Bavorskému sládkovi Josefu Grollovi se dle dochovaných spisů podařilo uvařit pivo zcela jiné, než zamýšlel (mělo být bavorské – pozn. red.). Traduje se, že díky domácím surovinám byl výsledný produkt doslova geniální, protože nový ležák měl skvělou chuť.

Oksford-Plzen

Potvrzeno!

Vraťme se však k meritu věci. Žádný oksfordský učenec po plzeňském pivu ze židle nespadl (čest výjimkám), proto je místní univerzita jedinou institucí, která se pyšní certifikátem nejvyšší směroplatnosti ISO 27001 na udržování jakosti plzeňského piva. Díky tomuto certifikátu má univerzita oprávnění provádět hlášené i namátkové kontroly v místě varu. Docent Andrzey Stock naplánoval zatím poslední fyzickou (in situ) vizitu na poslední únorový pátek roku 2020. Vzhledem k nutnosti „dovzdělat“ v této akreditované metodě i nové členy akademické obce, objednali si učenci autobus a vyrazili směr Plzeň. Dle dosud známých informací a výpovědí očitých (tvrdí to) svědků lze s jistou dále nespecifikovatelnou dávkou nejistoty potvrdit, že v Plzni se i nadále vaří pivo „řízné, znamenité chuti, při pivě dosud nepoznané“. Z akreditačního šetření se pak dochovala jen následující statistika: pády do uličky: 1x, pocit na zvracení: 5x, zvracení: 2x, mnohočetné puzení k nočnímu močení: 15x. Uvedené hodnoty nijak nevybočují z normálu, nicméně jak trefně poznamenal vedoucí katedry nanomechaniky prof. Heimerich Melchior, MPK: „A vy byste s tímhle materiálem chtěli jet do divadla?“

prof. Davidus Cassatonof, EBA, děkan fakulty detoxikačních studií, Univerzita Oksford, Zaječice