Mise covid-19 splněna!

Nebylo by současnosti bez minulosti. Zaječický kroužek historiezpytců při akademické obci místního Oksfordu pro nás objevuje dávno pozapomenuté obyčeje a vrací jim život dle původních zvyklostí.

Jestli si někdo myslel, že celosvětová pandemie zastihne učenou společnost oksfordskou v nedbalkách, šeredně se zmýlil. Akademici dbalí svých povinností totiž nikdy neabstinují a své buňky šedé kůry mozkové ubíjejí vědomostmi jakékoliv situaci navzdory. Ani všudypřítomný koronavirus není výjimkou.
Byť bylo prezenční studium během posledních měsíců osekáno vládními nařízeními, která nestíhal sledovat ani kvestor univerzity, distanční studium probíhalo zcela bez omezení. A nebyl by to Oksford, kdyby nezapojil nejvěhlasnější špičky oborů epidemiologie, adiktologie a filharmonie a nepřišel jako první s převratným a zároveň rozpočtově odpovědným a přiměřeným řešením.
Zatímco světoví gaganti farmacie vrhli své síly na vývoj vakcíny testované na lidech, oxfordští akademici vsadili, po vzoru českého génia Járy Cimrmana, na metodu postupné eliminace slepých uliček. A ukázalo se, že tudy tentokrát cesta opravdu vede!

A je to venku!

Díky tomu se dnes ctěný čtenář Pyšelských listů jako první dozvídá přelomový objev, který má potenciál zachránit nikoliv tisíce, ale miliony mrtvých s covidem. Pokud se totiž na staticky relevantním vzorku populace podařilo prokázat, že konzumace piva z petky nezvyšuje riziko nákazy virem SARS-CoV-2, zcela logicky lze považovat pití piva z petflašky za mimořádně účinnou formu vakcinace proti viru výše zmíněnému. Navíc bez vážných vedlejších účinků (pomineme-li zprofanovou a vědecky nepodloženou zobecňující premisu, že všeho moc škodí, kterou tímto považujeme v rámci akademické obce za bohapustou kampaň). Pokud se díky aktuálnímu rozvolnění situace a přechodu na alespoň částečnou prezenční výuku podaří replikovat závěry výše uskutečněné studie i na konzumaci piva z nachlazených půllitrů, věříme, že pověst řemesla hostinského a pivovarnického získá zpět na puncu své nepostradatelnosti nejen pro blaho ekonomiky jako celku, ale i každé lidské bytosti zvlášť. A blaho všech je přeci to, oč nám všem nejen dnes běží.

Prof. et lup. András Nagyanya, Dot., AGF, non plus ultra debilis, děkan Fakulty falzifikačních studií, Univerzita Oksford, Zaječice