Nedělní otužilecký kosočtverec

Nebylo by současnosti bez minulosti. Zaječický kroužek historiezpytců při akademické obci místního Oksfordu pro nás objevuje dávno pozapomenuté obyčeje a vrací jim život dle původních zvyklostí.

Kdy to začalo, je stále předmětem akademických studií, jedno je však možné říci s jistotou: hráz byla protržena a Wim Hof se nestačí divit. Ale začněme pěkně od ledu. Desatero Božích přikázání či dekalog považují židé a křesťané za příkazy, které Bůh dal lidem jako směrnici pro způsob života. V bibli jsou vyjmenována dvakrát: poprvé v knize Exodus a podruhé v knize Deuteronomium. Podle Starého zákona předal Bůh dvě desky s přikázáními na hoře Sinaj do rukou Mojžíšových. V evropské kultuře je pak Desatero považováno i mimo okruh náboženství za etické minimum. Zajímavá paralela se nabídla počátkem roku 2018 členům akademické obce nejmladší univerzity v česky mluvících zemí, zaječického Oksfordu. Když se totiž skupina místních badatelů sešla před předposledním víkendem ledna loňského roku při tradičním semináři na téma Co týden dal, co týden vzal, asistent Václav přednesl přítomným poznatky z natáčení celovečerního filmu Bába z ledu. A protože od myšlenky k její realizaci bývá v okolí Pyšel blíže než od pípy k toaletám, slovo dalo slovo a hned v neděli 21. ledna proběhla v nedaleké Sázavě empirická zkouška nabytých vědomostí na vlastní kůži. Křtu ledovou vodou se tehdy zúčastnilo pět otců-zakladatelů vzápětí vzniknuvšího spolku otužilců, kteří uskutečnili historicky první ponor na pláži čerčanských koupadel, jejichž historie se započala psát již v roce 1904.

Proč se tato bohulibá aktivita setkala s takovým ohlasem, jisté není dodnes, o něco jistější ale už dnes je, proč si nořící se akademici zvolili pro své vzniklé sdružení název Nedělní otužilecký kosočtverec. Jednak proto, že za termín společných ponorů si stanovili neděli. Druhak proto, že noření do ledové vody je tradičně nazýváno otužováním. A třeťak proto, že kosočtverec je vzhledem k historii, o níž pojednáme někdy příště, příhodnějším označením než kroužek. O správnosti zvoleného názvu však akademiky utvrdila událost, k níž došlo během šestého ponoru dne 25. února roku 2018 (i Bůh stvořil svět během šesti dní – sic!). Oné neděle mrzlo tak, že Sázava byla zamrzlá a otužilci museli vysekávat v ledu díru. A tehdy na jedné z ker připlulo vytesané desatero Velkého Noka. Během následného semináře se akademikům věhlasného Oksfordu podařilo desatero rekonstruovat a opatřit nokumenickým výkladem (viz příloha tohoto pojednání). Tímto aktem byla činnost Nedělního otužileckého kosočtverce (zkr. NOK) posvěcena a od této chvíle je jisté, že i ten nejméně racionální počin zrodivší se v zaječickém inkubátoru na objevování poselství minulosti dříve či později získá pevnou oporu v budoucnosti.

Zaječický NOK prošel od té doby významným vývojem. Od prvotní pětice otců-zakladatelů dospěl kosočtverec k aktuálnímu počtu bezmála šedesáti NOKů – rozuměj těch, kdo podstoupili alespoň jeden společný ponor v Sázavě při teplotě vody do 10 stupňů Celsia. Ponorů se tradičně účastní NOKové všech věkových kategorií, přičemž ti nejmladší sotva dosahují věku šesti let. Celkem proběhlo již 35 ponorů, plus dva výjimečné a jeden k tomu. Sepsána byla tabulka hodností, jichž mohou NOKové za své ponory dosáhnout (viz příloha tohoto pojednání) a jednou ročně se koná výroční NOKování, kdy je uváděn NOKy vybraný NOK do Síně ledu (prvním byl zvolen Václav, otec myšlenky). Dosavadní rekord pro teplotu vody v době ponoru čítá málo uvěřitelných 0,2 stupně Celsia a akademici se nemohou shodnout, zda to jde ještě níž.

NOKové naplňují motto slavného holandského otužilce a extrémního sportovce Wima Hofa, přezdívaného Iceman Hof: „Zastavte se, dýchejte a udělejte z chladu svého přítele a učitele!“ No oni spíše využívají nedělní ponory jako záminku, proč jít i v neděli na studijní půllitr zlatavého moku, ale do očí vám to z nich nepřizná nikdo. Nebo alespoň skoro nikdo. No možná i přizná, ale nikdo se na to neptá, protože to každý ví. S tím, jak postupně klesají teploty, blíží se nyní čas pro zahájení již 3. sezony ponorů, chvilek přátelství a poznávání hranic odolnosti lidského organismu. Máte-li chuť se naučit více o sobě a posloužit jako podklad pro další vědecké bádání, jste srdečně zváni každou neděli v odpoledních hodinách na společné ponory na čerčanských koupadlech. Sezona začíná ve chvíli, kdy teplota vody v Sázavě klesne na minimálně 10 stupňů Celsia. Jak praví NOKové: Nok s námi, my NOKové!

prof. Wenzel von Kreuz, Ph.D., NokBA, proděkan fakulty antropologických studií, Univerzita Oksford, Zaječice

Časy ponorů vizte s předstihem na stránkách NOKu na facebooku. Veškeré statistiky a obrazová dokumentace ponorů i doprovodných akcí, jako je například Vánoční ponor kapra, jest k nahlédnutí v kronice v zaječickém Oksfordu nebo na webu